Delosgaia

Welkom bij onze Marokko reis

Waarom Marokko?

 • We wilden naar Marokko om twee redenen, na het zien van de documentaire van Michael Palin over de Sahara wilden we deze zelf eens zien. Daarnaast wilden we de inwoners van Marokko eens zien in hun eigen cultuur en niet in de opgelegde cultuur van Nederland. We kwamen er achter dat de Marokkanen in Nederland voor een groot deel afkomstig zijn uit de Berber gebieden. Hier leven ze een armentierig bestaan en worden zwaar gediscrimineerd door de afstammelingen van de Arabieren.

 • Marokko is gelegen in de noordwesthoek van Afrika met in het westen de Atlantische oceaan en in het noorden de Middellandse zee. Marokko heeft vier gebergte ketens, in het noorden evenwijdig aan de kust met de middellandse zee is het Rifgebergte. Vanuit de kust in het zuidwesten bij Agadir lopen drie andere ketens richting het noordoosten, van west naar oost zijn dit de voor-Atlas, de hoog-Atlas en de Anti-Atlas. De hoogste pieken en de hoogste passen bevinden zich in de hoog-Atlas ten oosten van Marrakesh. Volgens de Griekse mythologie is dit de locatie waar de halfgod Atlas het hemelgewelf droeg.

 • River Draa

 • Vanaf de Atlas stroomt het overtollige regen- en smeltwater in diverse rivieren richting het vlakke noordwestelijke deel en naar het oosten de woestijn in. In de ijstijd eindigde de laatste in grote meren waar nu de Sahara is. De Draa stroomt ook richting de woestijn maar eindigt uiteindelijk in de Atlantische Oceaan, de rivier stroomt vanaf het hooggebergte naar de woestijn en buigt daar naar het zuidwesten af om vervolgens rond de zuidkant van het Atlasgebergte de Atlantische Oceaan te bereiken. Alleen bereikt het water van de Draa in de meeste jaren de oceaan niet meer. Het water komt vaak niet verder dan het woestijngebied ten oosten van de Anti Atlas. Tijdens ons bezoek was de Draa bij Tamegroute niet meer dan een smal beekje.
  Aan de westzijde van het Atlas en aan de noordzijde van het Rifgebergte is het landschap vlak. Hier bevinden zich de grote steden van Marokko, met de afstammelingen van de Arabieren als hoofdbewoners. De bewoners van het Atlas, het Rifgebergte en de gebieden ten oosten en zuiden van beide bergketens zijn de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van Marokko, de Berbers.

 • Stroomgebied Draa

  Stroomgebied Draa

 • met zijn bewoners en afkomst...

  De oude Arabieren kende Marokko al als al-Maghreb al-Aqsa, het land van de ondergaande zon. De prehistorie van de Maghreb - het gebied van het huidige Marokko, Algerije, Tunesië en Libië - is onbekend en schimmig. Over de afkomst van de oorspronkelijke bevolking - de Berbers - is weinig bekend en ze worden vaak beschouwd als verre afstammelingen van de Basken, Kelten of zelfs de Neanderthalers. Er bestaan wat ideeën en theorieën dat de berbers uit de Kaukasus afkomstig zijn.
  Aan het eind van de laatste ijstijd was Noord-Afrika veel natter dan tegenwoordig en grotendeels bedekt met bossen. De Sahara was vergelijkbaar met de huidige Serengeti, een uitgestrekte grasvlakte afgewisseld met bos en veel rivieren. Rond 4000 voor Christus ontstonden de eerste woestijngebieden in het zuiden en oosten waardoor de Berbers geïsoleerd raakten van de zuidelijke volkeren en de volkeren in het oude Egypte. Uit opgravingen blijkt dat rond 2500 voor Christus paardrijdende volkeren vanuit de Sahara contact hebben gelegd met de toenmalige bevolking. Hieruit zijn de huidige berbers van de Maghreb ontstaan.

 • Nuu-Cha-nulth

  Landen van de Maghreb

 • In de eeuwen voor het begin van de jaartelling hebben de Feniciërs diverse kleine koloniën gesticht langs de kust van de Middellandse zee. Hieruit ontstonden kleine Berberse koninkrijken in de Maghreb welke later samen zijn gegaan tot drie koninkrijken:
  - Massyla gelokaliseerd in het huidige Tunesië
  - Masaesyla gelokaliseerd langs de Algerijnse kust
  - Mauretania gelokaliseerd het huidige Lixus in Marokko.
  Deze drie koninkrijken hebben een belangrijke rol gespeeld in de eerst en tweede Punische oorlog tussen Carthago en de Romeinen. In de eerste oorlog streden de koninkrijken Massyla en Masaesyla mee aan de kant van Carthago waardoor de Romeinen een aantal belangrijke nederlagen hebben geleden. Voor het uitbreken van de tweede Punische oorlog hebben de Romeinen beide Berberse rijken weten over te halen om de kant van de Romeinen te kiezen. Het rijk Massyla heeft op het laatste moment toch de kant van Carthago gekozen en is daarvoor door de Romeinen totaal verwoest. Het rijk Mauritanië bleef lange tijd onafhankelijk maar in 40 BC hebben de Romeinen een eind gemaakt aan enige Berberse autonomie in de Maghreb. Pas na de ondergang van het Romeinse rijk in de 5de eeuw na Christus hebben de Berbers hun autonomie terug gekregen, ondanks diverse niet succesvolle pogingen van het Byzantijnse rijk en de Vandalen om de Berbers te overheersen .

 • Woongebied Berbers

  Woongebieden van de Berbers

 • Islam

  De eerste contacten met de Islam dateren uit de 7de eeuw na Christus. In deze tijd kwamen de troepen van Uqba bin Nafi in het huidige Tunesië aan. De Berbers van de woestijn en het Atlas gebergte hebben lange tijd gestreden tegen de overheersing van Uqba bin Nafi met zijn Arab cavalerie en Berbers infanterie. Pas in de 8de eeuw is er een Arabische basis in centraal Marokko ontstaan. In deze tijd waren alle Berbers inmiddels al overgegaan tot de Islam, niet uit overtuiging maar meer uit levensbehoud omdat bleek dat het als moslim goed leven is met de veel beter bewapende Arabieren. Niet-moslims in de Islamitische wereld ontberen diverse privileges en mogen geen politieke of hoge militaire functies innemen. In principe zijn alle nieuw toegetreden moslims ondergeschikt aan het Kalifaat in Bagdad maar door de grote afstand ontstond er een eigen vorm van geloof in Marokko waardoor de oostelijke Arabische dynastieën en ook het Turkse Ottomaanse rijk weinig in Marokko hadden in te brengen.

 • Statue Uqba bin Nafi

  Uqba bin Nafi

 • Tegenwoordig is dit nog steeds zo, de Islam in Marokko is zeer liberaal in vergelijking met die op het Arabische schiereiland.
  Marokko heeft in zijn bestaan altijd diverse Berberse koninkrijken gehad welke meestal een eeuw in stand blijven en dan weer uit elkaar vallen als de macht van de dominerende stam afneemt. Veel van de oude steden van Marokko zoals Meknes, Fes, Marrakesh zijn ontstaan als hoofdstad van dit soort rijken.
  In de 14de eeuw kwamen de eerste Europese schepen naar de kust van Marokko en veroverden of stichten kuststeden en havens. In de eerste eeuwen waren het voornamelijk Portugese en Spaanse schepen en in de 19de eeuw begon ook Frankrijk zijn interesse te tonen, eerst alleen in handel maar in 1912 kwam geheel Marokko onder Frans bestuur. Kort hierna landde 90000 Spaanse soldaten bij Melilla om de eigen enclaves in Marokko veilig te stellen. Beide landen kwam tot overeenstemming en Frankrijk hield de controle over 90% van het land. Pas na de tweede wereldoorlog heeft Frankrijk het bestuur van Marokko weer overgedragen aan de Marokkanen zelf. Spanje heeft nog steeds een aantal enclaves in Marokko en ondanks Marokkaanse druk wil het deze nog niet teruggeven.

 • Marokko kolonie van Frankrijk en Spanje

  Marokko kolonie van Frankrijk en Spanje

 • klimaat

  Het klimaat aan de Middellandse zee en langs het grootste deel van de west kust is Mediterraan. Hoog in de bergen is het klimaat alpien, de strook zuidelijk en zuidoostelijk van het Anti-Atlas gebergte semi-aride tot woestijnachtig.
  Het Mediterrane klimaat is warm en droog in de zomer, zacht en nat in de winter. Het alpiene klimaat is overdag in de zomer warm met aan het einde van de dag de kans op enkele stevige regenbuien. In de nacht koelt het sterk af. In de winter valt in het hooggebergte (boven de 2000m) op grote schaal sneeuw en zijn de temperaturen beneden het vriespunt. In het Rifgebergte valt er per jaar gemiddeld 2 meter neerslag en in het hoog-Atlas ruim 70 cm. Langs de kust valt de meeste neerslag in de noordelijke Gharb vlakte (80 cm ) tot minder dan 20 cm in de meest zuidelijke kuststreken. De aanwezigheid van de koude Canary stroom langs de westkust heeft een matigend effect op de temperatuur en de hoeveelheid neerslag. Aan het einde van de lente en de zomer waait er een hete droge stoffige wind, de shargi, vanaf het Atlas gebergte over de vlakke kuststrook waarbij de temperaturen in de steden kunnen oplopen tot boven de 40°C.

 • Klimaat kaart van Marokko

  Klimaat kaart van Marokko
  Köppen-Geiger climate classification map for Morocco(1980-2016)

 • Verwerking GPS Data

 • In onze pagina’s van de verschillende reizen plaatsen we tracks van de route die we op elke reis hebben afgelegd. Vanaf onze Zambia-Zuid Afrika reis in 2008 hebben we daarvoor een GPS tracker bij ons, de Garmin 60CSx. Deze hebben we gebruikt tot onze 2015 reis naar Australië. Deze is daarna vervangen door Garmin GPSMap 64s.
  De eerste maakt alleen gebruik van de GPS satellieten van de VS, de tweede gebruikt ook Russische Glonass satellieten en je ziet op het moment de eerste GPS trackers op de markt komen die het Europese Galileo systeem onder steunen, zoals de gloednieuwe Garmin Overlander.
  Het verschil tussen de drie systemen is voor een GPS tracker niet zo groot, de plaatsing nauwkeurigheid is en blijft 3 meter. Wat wel verbeterd is het gebruik is moeilijk omstandigheden zoals in een nauw dal of in een bos. De Garmin 60CSx had in het deze omstandigheden heel erg moeilijk en achteraf moeten we altijd veel corrigeren. In dat opzicht is de positionering met de GPSMap 64s beter en sneller, iets dat welk begrijpelijk is want deze GPS tracker werkt met signalen van 30 satellieten van beide systemen.

  Hoe verwerken we de data van de GPS tracker:
  Achteraf en vaak ook onderweg downloaden we de positie gegevens van de tracker en verwerken deze in de Garmin software. Dat is Mapsource voor de 60CSx en BaseCamp voor de 64s. Mapsource wordt niet meer ondersteunt. Basecamp is gratis en te downloaden vanaf de Garmin website.

  Nadat de gegevens van de tracker zijn gedownload controleren we alles en exporteren de gegevens in een KML bestand. Dat is het bestandsformaat van de Google Earth en Map.
  In Google Earth verwijderen we alle overbodige gegevens en scheiden de positie tracker data van de waypoint data. Als laatste stap exporteren we de tracker data als KMZ. Dit is een gezipte versie van een KML-bestand. Nu heeft Google Earth een vervelende bug, de minimale breedte van een track is 2 mm ook al geef je 1mm op. Deze passen we in het KMZ handmatig aan naar 1 mm.
  Het resultaat is zichtbaar als je op de bovenstaande button met de map klikt. Dit is een kaart in Google Maps, de tracks zijn te zien als je op “ -Kies een reis- ” klikt.

 • tracks Marokko

  Nu de kaarten, je hebt er niets aan als je GPS tracker de route vastlegt zonder dat je weet waar je zit. Daarvoor zijn kaarten nodig. Nu is het fijne van Garmin dat ze gebruik maken van de opensource kaarten van OpenStreetmap. Er zijn diverse websites die kaarten van Europa aanbieden, voor ons zijn de bekendste Free maps for Garmin brand GPS devices en Openmtbmap.
  In de eerste jaren maakten we heel veel gebruik van de eerste site maar tegenwoordig vooral van Openmtbmap en dat vooral omdat zij ook topografische bestanden meeleveren. Niet alle kaarten zijn gratis maar je kan een levenslang abonnement nemen op de kaarten voor een klein luttel bedrag van €90,00. De kaarten worden met de Garmin software verzonden naar de GPS tracker of welk ander Garmin GPS apparaat.